Linjeutbildning och egna initiativ

Drygt två veckor i Busslinks tjänst har förflutit och jag jag lärt mig en massa nyttigt. Vad som återstår är ytterligare några dagars utbildning innan de släpper ut mig på fält i skarpt läge, bl.a är det stomlinjerna kvar samt några andra diton. Dessutom finns ledbussbiten kvar och beträffande den kommer vi att vara på körgården en förmiddag för att sedan ge oss ut på gatorna efter lunch. Hur linjeutbildningen går till har jag nog inte tagit upp men i så fall kommer det nu. Exempelvis kan jag nämna 3:an mellan Karolinska sjukhuset och Södersjukhuset som betas av på måndag. Innan dess ska vi ha åkt linjen i förväg för att få ett hum om sträckningen och genom att åka en linje innan den körs blir det på sätt och vis lättare att lära sig. Det konceptet har jag redan anammat i samband med tidigare besök i Stockholm; jobbrelaterat på förmiddagen och linjeåkning på eftermiddagen. Förvisso på egen tid men det är aldrig fel att ta egna initiativ och i det fallet ville jag verkligen lära mig. Resultatet: hyfsad lokalkännedom har jag i Stockholm och kunde vissa linjer redan innan internutbildningen hos Busslink.

Andra utbildningsveckan hos Sköldis

Efter att ha avklarat den första veckan känner jag mig nöjd. Kursledaren har lärt mig och alla andra en massa vettiga saker varvar med anekdoter från verkligheten och vi har givetvis fått prova själva genom praktiska övningar. Nöjd och belåten färdas jag nu mot den andra utbildningsveckan som inriktar sig mer på linjekännedom, lokalerna samt hur rutinerna är på just Söderhallen, som kommer att vara min stationering under sommaren. Hur denna dag utspelar sig är förstås svår att sia om men förhoppningsvis sätter de mig i en buss och ser hur väl jag kan linjerna. En och annan linje kan jag ganska skapligt, har vid några tillfällen besökt Stockholm under våren och tagit tillfället i akt att på egen hand lära mig linjerna. Helt enkelt har jag satt mig på en buss och åkt linjerna, fört enkla anteckningar längs vägen och sedan stämt av körvägen med en karta. En god nytta har jag haft en linjekarta som inte är schematisk utan faktiskt visar hur linjerna sträcker sig längs gatorna. På så vis hoppas jag kunna underlätta den dagen det är skarpt läge ute på fältet. I detta nu försöker jag förbereda mig mentalt på vad som komma skall. Det är inte bara ett arbete, jag ska även köra buss och dessutom ha direkt ansvar för människor. Det är stort, att dagligen få träffa människor som i princip lägger sina liv i mina händer när de kliver ombord på min buss. Nu färdas jag sista sträckan med buss och har nyligen lämnat Tjärhovsplan, vi är nu på Erstagatan och närmar oss Söderhallen med stormsteg.

Uniformeringar och formaliteter

Promenad mot t-banan och sedan en liten stunds bussfärd med 56:an. Dagen till ära ska vi ha utprovning av uniform och även ordna med diverse formaliteter såsom anställningsavtal o.d Naturligtvis, de ska ju även dela ut reskort så vi kan ta oss runt i SL-trafiken, icke heller att förglömma repetitionen i HLR/L-Abc och en brandövning på eftermiddagen.

Busslinks internutbildning - Dag 2 i Hornsberg

På väg mot skådeplatsen är jag nu, dagen till ära ska jag bl.a repetera taxebestämmelserna och även ha ett test på densamma.

Att börja köra hos Busslink - Några tankar och funderingar

Det var en förväntansfull känsla som infann sig när jag passerade genom grindarna till Hornsberg och väntade på att få börja min internutbildning hos Busslink. Länge har jag väntat på detta tillfälle och kan nu slå ner en milstolpe i backen. Från att ha fotograferat bussar och jobbat som trafikledare har jag nu fått möjlighet att göra mitt intresse till mitt levebröd. En obeskrivlig känsla råder, dels får jag köra buss och att i rådande tider ha en sysselsättning ser jag som något mycket värdefullt. Förutom att plånboken drygas ut ger det också arbetslivserfarenhet som kan komma mig till gagn i framtiden.

RSS 2.0